OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Michał Bitny

Imię ojca: Henryk

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Morszańsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tambowska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: dyżurny komendant

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 16.03.1938

Wyrok: 17.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Niemiec

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.01.1960

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski