OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Pietrzyk

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1887

Miejsce urodzenia: Bejsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kielecka

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Miejsce pracy - miejscowość: Moskwa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 09.03.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Polski

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.10.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski