OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Pietuchowski

Imię ojca: Pantelejmon

Rok urodzenia: 1906

Miejsce urodzenia: Korolewo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: uzdieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: tokarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1928-1937

Areszt: 30.01.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: przynależność do POW

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.05.1956

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski