OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ludwik Plasunow

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1905

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: moskiewska

Narodowość: Polak

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 29.06.1937

Wyrok: 14.09.1937

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Kujbyszewskiego

Oskarżenie: art. 58-10

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 25.09.1937

miejscowość: Kujbyszew

Rehabilitacja: 00.06.1998

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Samarskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Samarskiego