OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Poleszczuk

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1909

Miejsce urodzenia: Połoniewicze

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dzierżyński

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Połoniewiczi

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dzierżyński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: stajenny

Areszt: 26.10.1937

Wyrok: 28.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 30.12.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 30470-s