OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Fortunat Pujsza

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1885

Miejsce urodzenia: Domenszcziki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kowieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: nowoaleksandrowski

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 03.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Polski, agitacja kontrrewolucyjna

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 01.09.1956

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski