OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Leontyn Putra

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Korolewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oswiejski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Korolewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oswiejski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: przewodniczący

Areszt: 29.06.1938

Wyrok: 31.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, 71, 64 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 01.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego