OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Albin Piaskowski

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1907

Miejsce urodzenia: Korytiszcze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kijowska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wołodarski

Narodowość: Polak

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miedwieżegorski

Kraj, republika ZSRR: Karelska ASRR

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 25.10.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

Oskarżenie: art. 58-10

Wyrok: rozstrzelany

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja: 07.02.1959

Organ rehabilitujący: PW Suda KASRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Karelia