OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Witold Radzijewski

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Władywostok

Narodowość: Polak

Zawód: urzędnik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 04.10.1937

Wyrok: 16.12.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Kujbyszew

Rehabilitacja: 01.09.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa PRIWO

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Samarskiego