OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Radkowski

Imię ojca: August

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Sadek

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: połocka

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Krynki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lioznieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: traktorzysta

Areszt: 02.11.1937

Wyrok: 22.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, art. 72 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 15.10.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 6822-p