OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Rapocewicz

Imię ojca: Ignacy

Rok urodzenia: 1887

Miejsce urodzenia: Krewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: orszański

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tułun

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: irkucka

Zawód: pracownik kolei

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 30.04.1938

Wyrok: 29.05.1938

Organ Sądzący: trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. -9, -11 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 15.08.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 7449