OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Bobrowski

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Huty Zabłockie

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wołyńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Irkuck

Zawód: księgowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 30.06.1938

Wyrok: 08.09.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. art. 58-10, 58-11 kk RFSRR

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 19.09.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 31.05.1955

Organ rehabilitujący: Komisja Obwodu Irkuckiego ds. Rewizji Spraw Karnych Osób Skazanych za Przestępstwa Kontrrewolucyjne

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 4921