OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Raczkowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Oktiabr

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zasławski

Narodowość: Białorusin (Polak)

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: ślusarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 14.03.1938

Wyrok: 02.06.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegowskie kontakty, rozmowy kontrrewolucyjne

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 10.04.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski