OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bronisław Reut

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Paule

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lepelski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Bykowszczina

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wietryński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: magazynier

Miejsce pracy - miejscowość: Bykowszczina

Areszt: 23.08.1937

Wyrok: 17.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Połock

Rehabilitacja: 30.10.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 7813-P