OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adam Bowtrel

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Budki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kalsberg

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zasławski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: analfabeta

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 00.00.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - kontakty z agentem polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 28.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 30496-s