OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Teodor Rożnowski

Imię ojca: Klemens

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Kamienki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mohylewska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bobrujski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Galczewka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: osipowicki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mohylewska

Wykształcenie: małopiśmienny

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 01.11.1937

Wyrok: 29.11.1937

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: agitacja kontrrewolucyjna, dyskredytacja polityki dot. pracy poprawczej

Śmierć: 02.12.1937

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 07.09.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski