OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Różycki

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1878

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wołyńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Worosziłowskaja

Wykształcenie: małopiśmienny

Zawód: maszynista

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 23.08.1937

Wyrok: 11.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD

Oskarżenie: agitacja antysowiecka

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.12.1937

miejscowość: Ussuryjsk

Rehabilitacja: 20.12.1989

Organ rehabilitujący: Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji Kraju Primorskiego, PU-10833