OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Rucewicz

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Sosna Rieka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: behomelski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Sosna Rieka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: behomelski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 00.02.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, 71 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz polskich organów wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 06.04.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 14007-s