OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Ruszkiewicz

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1887

Miejsce urodzenia: Drohiczyn

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bialski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Rassudowo.

Powiat, rejon, ujezd, okręg: narofomiński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: moskiewska

Wykształcenie: niższe

Zawód: pracownik leśny

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 02.04.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: przekazywanie informacji szpiegowskich

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 24.02.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski