OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Rynkiewicz

Imię ojca: Jerzy

Rok urodzenia: 1903

Miejsce urodzenia: Gminy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: suwalska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorki

Zawód: felczer weterynarii

Areszt: 06.09.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-8, -11

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 02.12.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 7533