OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Sawiczewski

Imię ojca: Martyn

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Krasnojarsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: średnie

Zawód: kierownik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 06.10.1937

Wyrok: 20.06.1938

Oskarżenie: organizacja prawicowo-trockistowska

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 20.06.1938

Rehabilitacja: 00.11.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego