OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ryszard Sawulis

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Warszawa

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: naczelnik

Miejsce pracy - miejscowość: Moskwa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) od 1925

Areszt: 27.03.1938

Wyrok: 31.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: działalność szpiegowska na rzecz Polski i przynależność do kontrrewolucyjnej organizacji nacjonalistycznej POW

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.05.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski