OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Sałatko-Petryszcze

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Kamień

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lepelski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Witebsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: witebski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: maszynista

Miejsce pracy - miejscowość: Witebsk

Areszt: 00.00.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

Rehabilitacja: 03.10.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego