OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Kazimierz Sankiewicz

Imię ojca: Stefan

Rok urodzenia: 1909

Miejsce urodzenia: Siergejewka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: tomska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: asinowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: średnie specjalistyczne

Zawód: księgowy

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 13.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Oskarżenie: polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 28.05.1938

Rehabilitacja: 10.02.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego