OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Mikołaj Sapron

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Jałowiki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wietryński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Jałowiki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wietryński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 16.11.1937

Wyrok: 22.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Połock

Rehabilitacja: 07.08.1988

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego