OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wincenty Świderyk

Imię ojca: Walenty

Rok urodzenia: 1875

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Ussuryjsk

Wykształcenie: małopiśmienny

Zawód: inwalida

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 05.09.1937

Wyrok: 11.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD

Oskarżenie: działalność religijna (katolik)

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.12.1937

miejscowość: Ussuryjsk

Rehabilitacja: 28.06.1958

Organ rehabilitujący: Sąd Najwyższy

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji Kraju Primorskiego, P-33077