OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Siek

Imię ojca: Szymon

Rok urodzenia: 1907

Miejsce urodzenia: Tarnorud

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wołoczyski

Kraj, republika ZSRR: Ukraina

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Szumiłowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bracki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: irkucka

Wykształcenie: niższe

Zawód: cieśla

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 30.06.1938

Wyrok: 10.09.1938

Organ Sądzący: trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. 58-10.

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.09.1938

Rehabilitacja: 27.04.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, №14326