OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Sielicki

Imię ojca: Ilia

Rok urodzenia: 1884

Miejsce urodzenia: Mińsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: tapeciarz

Miejsce pracy - miejscowość: Mińsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1930-1933, wykluczony jako były mieńszewik (od 1904 do 1906 należał do partii mieńszewików)

Areszt: 04.11.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 66, 76 kk BSRR - członek POW, działalność kontrrewolucyjna

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 16.07.1957

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB BSRR, 12281-s