OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Tomasz Sieprowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1877

Miejsce urodzenia: Warszawa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: średnie

Zawód: komendant

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt: 13.10.1937

Wyrok: 22.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 16.10.1970

Organ rehabilitujący: Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 20192-s