OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Skirkowski

Imię ojca: Osip

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Niestempowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: warszawska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: pułtuski

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorki

Areszt: 11.10.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-9, -11

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.12.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 7744