OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Feliks Skubo

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Łozowiki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Łozowiki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: chłop

Areszt: 15.08.1938

Wyrok: 16.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Łotwy

Wyrok: najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 10.08.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego