OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Alfons Słobkowski

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1889

Miejsce urodzenia: Nowoaleksandrowsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kowieńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: kierownik orkiestry dętej

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 26.02.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Polski

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.07.1966

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski