OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Hieronim Śniady

Imię ojca: Walenty

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Łódź

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek SDKPiL 1912-1917, członek WKP(b) od 1928

Areszt: 09.03.1938

Wyrok: 17.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: nielegalna szpiegowsko-terrorystyczna organizacja charbińców i szpiegostwo na rzecz Japonii

Śmierć: 28.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 12.02.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski