OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Sobani

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1890

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: warszawska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Areszt: 30.09.1937

Wyrok: 25.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: agitacja kontrrewolucyjna i akty terroru

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie