OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Bączkowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Pabianice

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: łódzka

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Charków

Kraj, republika ZSRR: USRR

Wykształcenie: małopiśmienny

Zawód: tkacz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: kandydat na członka WKP(b) od 1931

Areszt: 29.10.1937

Wyrok: 16.11.1937

Organ Sądzący: dwójka

Oskarżenie: art. 54-1 p. "a" członek polskiej organizacji szpiegowsko-dywersyjnej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Charków

Rehabilitacja: 15.07.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji obwodu charkowskiego (Ukraina), 015187