OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Władysław Stanisławski

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Kozienice

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: wyższe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) od 1922

Areszt: 09.02.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: przynależność do POW, szpiegostwo na rzecz Polski, przygotowywanie aktow dywersyjnych

Śmierć: 31.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 12.11.1955

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski