OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Stankiewicz

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Wabali

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: strażak

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 11.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: agent polskiego wywiadu, szpiegostwo

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 02.10.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski