OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adam Borysiewicz

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Bołotniki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: sirociński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Bołotniki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: sirociński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 00.00.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64 kk BSRR - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

Rehabilitacja: 21.05.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 8100-P