OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Staszkiewicz

Imię ojca: Władysław

Rok urodzenia: 1900

Miejsce urodzenia: Serdobsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: saratowska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Zima

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: irkucka

Wykształcenie: wyższe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 14.01.1938

Wyrok: 29.05.1938

Organ Sądzący: trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. 58-1a, 9, 11.

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 01.06.1938

Rehabilitacja: 16.10.1967

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, №12187