OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Emanuel Surkont

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1876

Miejsce urodzenia: Szczuczyn

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak (Białorusin)

Miejsce zamieszkania: Arzamas

Zawód: księgowy

Areszt: 21.12.1937

Wyrok: 10.02.1938

Oskarżenie: art. 58-10

Wyrok: sprawę skierowano do rozpatrzenia przez organ pozasądowy

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 10761