OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Tarnecki

Imię ojca: Narcyz

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Machnowka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kijowska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: berdyczowski

Narodowość: Polak

Zawód: sekretarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 21.04.1938

Wyrok: 28.08.1938

Organ Sądzący: NKWD ZSRR

Oskarżenie: przynależność do POW, art. 58-2, 6, 11

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.09.1938

Rehabilitacja: 21.01.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Uralskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Kurgańskiego