OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Telacki

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1901

Miejsce urodzenia: Ryga

Kraj, republika ZSRR: Łotwa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Dzierżyńsk

Miejsce pracy - miejscowość: Dzierżyńsk

Areszt: 29.01.1938

Wyrok: 20.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 16890