OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Julian Torgowski

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Tatarka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wileński

Narodowość: Polak

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: aa po mestu raboty

Miejsce pracy - miejscowość: Wołchowstroj

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1932-1937

Areszt: 04.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-7-8-9-10-11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938