OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jerzy Tulski-Polski

Imię ojca: Paweł

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Samojłowicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: prużański

Narodowość: Polak

Powiat, rejon, ujezd, okręg: mołwitiński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: iwanowska

Wykształcenie: średnie pedagogiczne

Zawód: księgowy

Miejsce pracy - rejon: piscowski

Miejsce pracy - oblast: leningradzka

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 28.03.1938

Wyrok: 05.06.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: antysowiecka agitacja kontrrewolucyjna

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 16.01.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski