OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wojciech Urban

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1878

Miejsce urodzenia: Karoliszczewicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Dubowyj Łog

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czerwieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 07.01.1938

Wyrok: 27.01.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja

Wyrok: najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć: 02.04.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 23.07.1960

Organ rehabilitujący: prezydium Mińskiego Sądu Obwodowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 16549-s