OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maria Fediaj

Imię ojca: Leopold

Rok urodzenia: 1889

Miejsce urodzenia: Warszawa

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Gorki

Zawód: wykładowca

Areszt: 12.12.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6, -10

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 7536