OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Żozefina Chalecka

Imię ojca: Karol

Rok urodzenia: 1866

Miejsce urodzenia: Okolica

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polka

Miejsce pracy - miejscowość: Smoleńsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 15.02.1938

Wyrok: 03.03.1938

Organ Sądzący: trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

Oskarżenie: art. 58-10, 11

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.03.1938

Rehabilitacja: 29.11.1958

Organ rehabilitujący: Smoleński Sąd Obwodowy

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 15974-s