OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maria Chackiewicz

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1899

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Irkuck

Wykształcenie: średnie

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 09.08.1937

Wyrok: 01.06.1938

Organ Sądzący: trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. 58-7, 8, 11.

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 20.06.1938

Rehabilitacja: 02.04.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, №14711