OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Michał Botwin

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1906

Miejsce urodzenia: Wieliko-Nowoselica

Kraj, republika ZSRR: Ukraina

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Niżnij Baksan

Areszt: 25.05.1938

Wyrok: 23.09.1938

Organ Sądzący: trójka specjalna NKWD Kabardyno-Bałkarskiej ASRR

Oskarżenie: art. 58-6 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 25.09.1938

Rehabilitacja: 11.03.1990

Organ rehabilitujący: Prokuratura Kabardyno-Bałkarskiej ASRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Kabardyno-Bałkarskiej - materiały w opracowaniu, AUD № 4873-P.