OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Gierasim Boczkowski

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1909

Miejsce urodzenia: Korytiszcze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wołyńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: jaruński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Aleksandrowskoje

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: irkucka

Zawód: kowal

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 17.02.1938

Wyrok: 27.02.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. art. 58-2, 58-9, 58-11 kk RFSRR

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 03.03.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 06.06.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 7652